Bør man spare i image
Bør man spare i

B FOR BARNETS NAVN?

Med helt ny baby i hus har du kanskje ikke tenkt på det mange foreldre etterhvert lurer på: Er det smartest å spare i barnets navn, eller skal sparepengene til barnet like godt bare stå på en egen konto hos en av foreldrene?

Det finnes mange grunner til både den ene eller den andre løsningen, men her er noen av de viktigste argumentene:

Står barnets sparepenger på konto hos en eller begge foreldrene, så kan foreldrene også fritt disponere pengene. For noen kan dette være praktisk, mens for andre kan det være lurt at pengene ikke er så tilgjengelige.

Sparer man i barnets navn så har barnet et eget kundeforhold i banken, og det vil si at pengene tilhører barnet, men foreldrene står som ansvarlige, og de kan selv velge om de ønsker å ha disposisjonsrett. Sparepengene vil komme opp i likningen til mor og far, men det er til syvende sist barnet som står som rettmessig eier til pengene.

Dersom man sparer i barnets navn og beløpet blir høyere enn 2G* kan overformynderiet involvere seg (for å sikre at pengene ikke tas ut av foreldrenes konto og brukes på ting som ikke er i barnets interesse).

Det kan også være greit å vite at sparing i barnets navn også betyr at pengene står til barnets disposisjon ved fylte 18 år. Noe som kan være greit å tenke på og ha en prat om før 18-års dagen. Undersøkelser viser jo at en 18-årings og en «voksens» tolkning av ordet fornuftig ikke alltid er den samme. Sparer man i barnets navn og det får en formue på over 400 000kr får ikke barnet lenger samme rett til stipender fra Lånekassen når den tid kommer.

Sparer dere i barnets navn betyr det at barnets penger ikke inngår i boet dersom foreldrene skilles eller dersom en av foreldrene dør. Eller som vår forbrukerøkonom Silje Sandmæl sier: Ved et brudd mellom foreldrene betyr dette at pengene forblir der de var ment å være, nemlig hos barnet. Velger man å spare til barnet i en av foreldrenes navn ender barnets penger ofte opp med å bli en del av skilsmisseoppgjøret.

Og til slutt: Våre undersøkelser viser også at mange besteforeldre synes det er ryddigere å gi barnebarna pengestøtte dersom de er trygge på at pengene går til barnet.

(*I 2022 er 1G= 111 477 kroner)