Har du tenkt på image
Har du tenkt på

B FOR BARNEFORSIKRING?

Det å snakke om barn og forsikringer kan være ubehagelig, fordi man er nødt til å tenke på det som kan gå galt her i livet. Men, selv om det er vanskelig så er det viktig. Folketrygden har gode støtteordninger dersom et barn skader seg eller blir syk, men et sykt eller skadet barn kan likevel sette en families økonomi på prøve.

Med barneforsikring kan du bruke kreftene på omsorg og oppfølging både ved skade og alvorlige sykdommer, som diabetes type 1, astma eller kreft.

DNBs barneforsikring gir god dekning både ved ulykke, sykdom og uførhet hos barn. Barneforsikring kan bestilles i tre forskjellige varianter ettersom hvilke ønsker og behov den enkelte familie har.

Flere av dekningene er ment for å bedre barnets fremtidige økonomi ved skade og sykdom, som for eksempel dekningen medisinsk invaliditet og uføredekninger. Andre dekninger er tiltenkt å gi økonomisk støtte til familien i en vanskelig tid.