Hva er lurt med image
Hva er lurt med

S FOR SAMBOERAVTALE

Brudd- og skilsmissestatistikkene viser dessverre at kjærligheten ikke alltid holder livet ut.

Og nettopp derfor kan det være lurt å snakke om dette med samboeravtale mens stemningen er god og kjærligheten blomstrer. Mange unngår praten fordi de er redde for at partneren skal bli fornærmet, men vårt råd er: Gjør det, gjør det – og gjennomfør det.

(Det kan være greit å vite at samboere med felles barn vil automatisk arve hverandre ved dødsfall, noe som ikke er tilfelle for samboende par uten barn.)

Men hva skjer så ved et brudd? Tar man med seg tingene som man hadde med inn i forholdet? Hva er mitt og hva er ditt? Er gaver og ting kjøpt av den ene automatisk den andres eie? Hva hvis leiligheten var min da vi flyttet sammen, men nå kaller vi den vår?

Tipset er enkelt:

Fyll ut en samboeravtale, og avklar hvordan fordelingen blir ved et eventuelt brudd. Det kan være lurt å lage tre kopier, en til hver av samboerne og en til en tredjeperson begge stoler på.