Selv om de ikke lenger er barn er det smart å ha image
Selv om de ikke lenger er barn er det smart å ha

B FOR BARNEFORSIKRING

Større barn betyr at mange av hverdagen små bekymringer forsvinner, men om et barn blir alvorlig skadet eller sykt så er utfordringene fortsatt ofte de samme.

Folketrygden har gode støtteordninger dersom et barn skader seg eller blir syk, men et sykt eller skadet barn vil likevel sette en families økonomi på prøve, fordi livet må settes på vent eller forandres for alltid.

Barneforsikring kan bidra med ekstra omsorg og oppfølging både ved skader og alvorlige sykdommer, slik som diabetes type 1, astma eller kreft.

DNBs barneforsikring gir god dekning utover det staten dekker både ved ulykke, sykdom og uførhet hos barn, slik at fokuset kan være på omsorg. Barneforsikringen kan bestilles i tre forskjellige varianter ettersom hvilke ønsker og behov den enkelte familie har.

Flere av dekningene er ment for å bedre barnets fremtidige økonomi ved skade/sykdom, som for eksempel dekningen medisinsk invaliditet og uføredekninger. Andre dekninger er tiltenkt å gi økonomisk støtte til familien i en vanskelig tid.