Ting du burde vite og ting du ikke så komme 
- med barn i heimen